Frihandel mellan USA och Europa | Internationell ekonomi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Internationell ekonomi
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 526
  • PDF

Diskuterande Text: Frihandel mellan USA och Europa | Internationell ekonomi

En kort, diskuterande text i Internationell ekonomi, där eleven undersöker möjligheten av att upprätta frihandel mellan USA och Europa/Sverige. Fokus ligger framför allt på handel av kött, och även om eleven belyser att det finns potentiella problem med frihandel så ställer hon sig ändå positiv till att länder som Sverige öppnar upp sina handelsgränser. Notera att källor saknas.

Utdrag

"Frihandeln mellan USA och Europa tycker jag verkar intressant med tanke på att framförallt Sverige men även övriga EU är så olikt USA, och nu ska de kanske skriva ett sådant här slags avtal.

Som Helena Jonsson från LRF (lantbrukarnas riksförbund) skriver i sin debattartikel till Göteborgsposten så är köttproduktionen i de båda länderna är väldigt olika. Djuren lever under helt olika förhållanden. I Sverige är det viktigt att djuren mår bra, och lever hälsosamt, man gör regelbundet kontroller på köttfarmar förvarnat och icke förvarnat. Samtidigt som man i USA satsar på att få fram så mycket kött man kan på kort tid och så billigt som möjligt. Djuren ges en mängd olika läkemedel som inte skulle tolereras i Sverige.
Det Här blir ett problem om man skulle öppna frihandel i mellan dessa två länder. Skulle USA:s bönder rätta sig efter Sveriges lagar när det gäller köttproduktion eller skulle svenskarna gå med på att äta producerat kött?"... Köp tillgång för att läsa mer

Frihandel mellan USA och Europa | Internationell ekonomi

[0]
Inga användarrecensioner än.