Frihet | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Svenska 1
 • A
 • 2
 • 1191
 • PDF

Frihet | Diskuterande text

En diskuterande text som lyfter fram frihet som begrepp. Eleven utreder ämnet utifrån ett flertal olika perspektiv och nämner en rad historiska aspekter. Även betydelsen av frihet i samhället diskuteras med hjälp av Jan Fridegårds roman "Trägudars land".

Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:
- Vad är frihet?
- Finns det en korrekt definition av vad frihet är och vad det innebär att var fri?

Utdrag

Vad är frihet? Finns det en korrekt definition av vad frihet är och vad det innebär att var fri? Dessa är utmanande frågor att försöka utreda, frihet kan ha så många varierande innebörder beroende på hur man väljer att se på det. Det första som man vanligtvis tänker på vid begreppet ”frihet” är frånvaron av tvång att göra något, då någon eller något inte har makt över ens handlingar, liv eller framtid. Detta är den klassiska definitionen och stämmer överlag med de allra flestas tankar kring frihet.
Men frihet är trots det inte endast en förklaring av möjligheten att göra egna val eller motsatsen till slaveri. Man kan se på frihet ur flera perspektiv, det har olika betydelser under olika omständigheter för olika personer. Inom politik talar man om religionsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet m.m. då definitionen är ganska klar, man syftar på den fria möjligheten att yttra sig eller utöva sin religion utan ingripande av auktoriteter. Inom andra områden blir dock en tydlig betydelse svårare att urskilja, t.ex då man talar om individuell frihet. Individuell frihet innebär friheten att själv välja och utföra handlingar utan påtvingan av en annan individ, dock är det osäkert var gränsen går. Hur skulle egentligen ett samhälle där alla har friheten att göra precis vad de vill se ut, där det endast är moralen som sätter gränser? Skulle vårt system verkligen fungera i en värld där vi blint förlitar oss på varje enskild individs ansvar att skilja på rätt och fel i sin handlingar? Världsligt sett behöver vi någon form av gräns, en restriktion som upprätthåller ordning och fred mellan så många människor. Kort sagt behöver vi frihet men samtidigt en form av begränsning... Köp tillgång för att läsa mer

Frihet | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra skrivet, hjälpte mig väldigt mycket som en inspirationskälla
 • 2015-04-04
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ............................