Vad är frihet? | Filosofisk jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • C
 • 7
 • 1458
 • PDF

Rapport: Vad är frihet? | Filosofisk jämförelse

En uppsats vars syfte är att studera begreppet frihet utifrån olika filosofiska perspektiv och filosofer. Fokus ligger bland annat på tankar från Kierkegaard, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers och determinism. Vidare så diskuterar eleven även kort hur frihet kan variera beroende på den situation man befinner sig i.

Innehåll

VAD ÄR FRIHET
- Inledning
- Avhandling
-- Kierkegaard
-- Nietzsche
-- Jean-Paul Satre
-- Karl Jaspers
-- Determinism
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

"2.3 Jean-Paul Sartre:
Människan är frihet, förklarar den franske filosofen Jean-Paul Sartre (1905-1980) och menar med detta att friheten inte kan reduceras till att enbart vara en förmåga eller en egenskap. Skulle den kunna det skulle den vara “essentiell”, vilket även skulle betyda att människan var en bestämd natur, med givna egenskaper. Detta är helt emot det Sartre menar. Därmed menar även Sartre att friheten, precis som existensen inte kan definieras.

Enligt Sartre är människan dömd till..."... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är frihet? | Filosofisk jämförelse

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-09
  Skriven av Studerande på Termin 2
  Bra sammanfattning av de olika filosofernas åsikter inom temat!
 • 2016-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  -------------------------------------------------
 • 2016-12-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Guld, gul och blå. Med andra ord bra.
 • 2016-03-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, men kunde varit bättre.