Fritt fall och luftmotstånd - Labbrapport i Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • G
 • 7
 • 1867
 • PDF

Fritt fall och luftmotstånd - Labbrapport i Fysik A

En laborationsrapport vars syfte är att beräkna tidsdifferensen för ett föremål som släpps från en bestämd sträcka, för att sedan se hur stort luftmotståndet har påverkats under fallet.

Lärarens kommentar

Dålig / Kan inte dra generella slutsatser. Vilket blev endast G.

Elevens kommentar

Utföra fler försök

Innehåll

- Introduktion
- Teori
- Material
- Metod
- Resultat
- Vilken metod anses vara bäst? Kan du finna en ännu bättre metod?
- Varför blir inte mitt resultat samma som formeln?
- Från vilken höjd tycker du att luftmotståndet borde spela störst roll?
- Är mätnoggrannheten god nog för att kunna säga något om luftmotståndet?
- Rimliga resultat?
- Källförteckning

Utdrag

"Material:
• Ett suddgummi.
• Ett stoppur.
• En måttband (Tillräckligt lång för att kunna mäta hela fallsträckan så noggrant som möjligt.)
• Kan vara bra om man är 2 personer under genomförandet.

Metod:
Det finns olika metoder för att genomföra försöket. De olika metoder ger olika noggrannhet till resultat som kommer att få. Det gäller att anpassa och avser den metod som man anser kan ge det mest till lämpande resultatet. Observera att man måste mäta alla fallsträckor under försöket, för att kunna räkna ut tidsdifferensen.

Metod 1.
1. Föremålet och tidtagaren skall finnas hos A, den som skall släppa ner föremålet!
2. Person A trycker ”Start” på stoppur samtidigt som han/hon släpper föremålet med ett skrik.
3. Person B som står på marken ska skrika till när föremålet träffar mot marken.
4. Person A trycker ”Stop” och avläser tiden för fallsträckan när den hör Bs skrik.
- Denna metod mäter tidsdifferensen mellan skriken.

Metod 2.
1. Tidtagaren och föremålet skall vara hos person A som skall släppa föremålet.
2. Person A skriker till innan han släpper föremålet samtidigt som han trycker ”Start” på stoppuren.
3. Person A trycker ”Stop” när han ser föremålet träffat marken.
- Denna metod mäter tidsdifferensen mellan ögon -reflexen.

Metod 3.
1. Person A står uppe med föremålet, person B står nere med stoppuren.
2. Person A släpper ner föremålet med ett skrik, medan person B trycker ”Start” när han/hon hör skriket.
3. Person B trycker ”Stopp” när hon/han ser att föremålet träffar mot marken.
- Denna metod mäter tidsdifferensen mellan ljud och reflexen."... Köp tillgång för att läsa mer

Fritt fall och luftmotstånd - Labbrapport i Fysik A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  mycket bra! Gav mig inspiration till min skoluppgift! :D
 • 2016-06-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa