Fritt fall | Mätning med tempograf | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Fysik B
 • D
 • 3
 • 383
 • PDF

Fritt fall | Mätning med tempograf | Labbrapport

En enklare labbrapport i Fysik B, där eleven undersöker fritt fall och tyngdacceleration med hjälp av en tempograf. Syftet är att bestämma tyngdaccelerationen ”g” vid fritt fall. Notera att labbrapporten är skriven av en elev med svenska som andraspråk, och att det förekommer några grammatiska och språkliga misstag i texten.

Källa: Fysikboken ERGO (av Jan Pålsgård, Göran Kvist, Klas Nilson). Kapital 3, Rörelse - Fritt fall.

Lärarens kommentar

Bra jobbat och bra diskussion kring fritt fall.

Innehåll

- Syfte
- Bakgrund
- Material/metod
- Riskbedömning
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor

Utdrag

"Material/materiel:
● Tempograf
● remsa
● Vikt som går att fästa i tempografremsan
● Spänningsaggregat Spacesaver 12V AC
● Måttband med millimetergradering
● Ett Gem

Utförande:
- Vikten hängas upp i tempografremsan. Sen placeras remsan i den tempografen för att få märken på remsan när den faller ner mot golvet..
- Tiden(t) och fallsträckan (s) mätas med linjäl.
- Beräkna tiden från den första märket på remsan (t=0s).
- Beräkna hastigheten (v) genom att dela , sträckan med tiden . v=s/t
- Rita upp grafen som visar hastighet –tid(v-t) över mätningen .utför linjär regress."... Köp tillgång för att läsa mer

Fritt fall | Mätning med tempograf | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  inte så bra det hjälper inte så mycket
 • 2015-01-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Det är en mycket välskriven text! :)
 • 2014-09-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Ingen saknas. Jättebra.