Fritt fall | Tyngdaccelaration | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Fysik 1a
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 968
  • PDF

Fritt fall | Tyngdaccelaration | Labbrapport

En labbrapport i Fysik 1a, som avser att utreda tyngdaccelerationen för ett fritt fallande föremål, samt sambandet mellan föremålets sträcka, tid och hastighet.

Innehåll

Fritt fall

- Sammanfattning
- Inledning
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Sammanfattning
Vilken acceleration har ett föremål som får falla fritt till marken?
I denna laboration tar vi reda på vilken acceleration en cylinderformad vikt har under ett fritt fall. Cylindern hade accelerationen 15 . Vi utgår från att accelerationen ska ligga runt 9,8 enligt Newtonsgravitationslag. Resultatet är alltså för högt.
Inledning

Syftet med denna laboration var att bestämma tyngdaccelerationen (g) för ett fritt fallande föremål. Vi undersöker samband mellan det fallande föremålets sträcka, tid och hastighet.

Utförande:

Vi har använt oss utav följande saker:
- Spänningsaggregat
- Tempograf
- Pappersremsa
- Vikt
- Linjal

Till att börja med kopplas spänningsaggregatet ihop med tempografen. Pappersremsan förs in i tempografen med vikten fäst i ena änden.
Efter en kontroll att allt är kopplat ordentligt sätts aggregatet på och vikten släpps så att den får falla fritt ner mot golvet. Tempografen har nu gjort markeringar på pappersremsan.
Varje markering motsvarar 1/100 sekund eftersom att frekvensen på växelströmmen aggregatet är kopplad till är 50hz.
Med hjälp av markeringarna på pappersremsan kan vi få... Köp tillgång för att läsa mer

Fritt fall | Tyngdaccelaration | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.