Fritt fall och tyngdacceleration | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • Inget betyg givet
 • 7
 • 879
 • PDF

Fritt fall och tyngdacceleration | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att undersöka tyngdaccelerationen vid fritt fall. I denna laboration använder eleven sig av en linjal som försöksobjekt och genom att använda sig av en fotocell ansluten till en dator som placeras vid bordskanten när linjalen släpps, avser eleven att redogöra för tyngdkraften.

Innehåll

Fritt fall - En undersökning av tyngdaccelerationen

- Inledning
- Uppställning/Material
- Tillvägagångssätt
- Mätdata
- Beräkningar
- Resultat
- Slutsats
- Felkällor

Utdrag

Uppställning/Material

GLX-enhet med inkopplad fotocell ansluten till dator. Fotocellen placerades vid bordskanten när linjalen skulle släppas. De svarta banden på linjalen är placerade med 5cm mellanrum. Datainsamling skedde genom programmet ”Capstone”.

Tillvägagångssätt

Fotocellen kopplades till GLX-enheten som sedan anslöts till datorn. Programmet ”Capstone” konfigurerades enligt laborationshandledningen. Fotocellen placerades sedan vid bordskanten med ”gaffeln” pekandes utåt så att linjalen kunde falla fritt. Linjalen hölls cirka 10cm ovanför fotocellen mellan tummen och pekfingret med de svarta banden riktade mot sensorn. Efter att ha klickat på record-knappen släpptes linjalen så att den föll rakt ner och landade på golvet. Varje gång ett svart band passerade sensorn gavs utslag i datorn och på detta sätt kunde linjalens hastighet, position och acceleration räknas ut och presenteras i ”Capstone”. Försöket upprepades 5 gånger... Köp tillgång för att läsa mer

Fritt fall och tyngdacceleration | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den var verkligen mycket förklarande och nyanserad