Frögroning: Vilka faktorer påverkar? | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 3
  • Biologi 1
  • B
  • 17
  • 5239
  • PDF

Frögroning: Vilka faktorer påverkar? | Labbrapport | Biologi

Syftet med labbrapporten är att undersöka vilka faktorer ett frö måste ha vid frögroning. Fem olika faktorer (fukt, näring/jord, luft, ljus, värme) modifieras i experimentet för att resultaten ska kunna jämföras.

Syfte
Syftet med experimentet är att undersöka vilka faktorer måste ett frö ha vid frö
groning.

Frågeställningar
1. Vilka är den absolut mest viktig abiotiska faktorer av vatten, luft, värme, ljus och näring påverkar frö groningen?
2. Vilka omgivningsfaktorer som gynnar eller missgynnar groningsprocessen hos frön.

Innehåll

Inledning
- Syfte
- Frågeställningar
- Hypotes
Bakgrundsteori
- Krasse
- Fröutveckling
- Vatten
- Näring
- Temperatur
- Solljus
- Kloroplasten
- Fotokemiska reaktionen
- Koldioxidfixering
Metod och Material
- Material
- Metod
Resultat
Diskussion
- Kruka (1) Vatten
- Kruka (2)Jord
- Kruka (3) Luft
- Kruka (4) Ljus
- Kruka (5) Värme
- Kruka (6) Kontrollmugg

Utdrag

BAKGRUNDSTEORI
Denna labbrapport handlar om vilka omgivningsfaktorer som gynnar eller missgynnar groningsprocessen hos frön. Genom att odla växtarten krasse i sex olika krukor där förhållandet är skiljaktig. Undersöka huruvida frön kan gro genom att utesluta de abiotiska miljöfaktorer som är nödvändiga för växtens överlevnad och inre process efter groning som ljus, fukt, luft, näring (jord) och värme. Den första krukan ska ha jord, värme, ljus däremot inte vetten. Den andra krukan ska ha ljus, vatten, värme men inte jord. Den tredje krukan får ljus, värme samt ett överskott av vatten och underskott av jord. Den fjärde krukan får vatten, värme, jord men inte ljus. Den femte krukan får ljus, vatten jord men inte värme. Den sista krukan får alla förutsättningar som vatten, värme, ljus, luft och näring (jord) som blir en kontroll bägare för experimentet. Slutligen kommer slutsatsen av dess sex krukor om vad ett frö behöver för att gro.
KRASSE
Enligt Anderberg har landväxten krasse sitt ursprung från medelhavet. Krasse har förmågan lätt att gro samt och har lätt att slå rot vilket passar bra för detta experiment. Det skulle funka med andra frön som har dessa egenskaper för experimentet. Krasse är annuella, ett årig växt som tillhör släktet krassingar. Den blir ca 50 cm hög. Den tillhörgruppen C3 växter. Enligt förpackningens angivningar från frö paketet kan frön förodlas ovanpå ett tunt fuktigt lager av jord, papper, bomull eller torvmull. Det kommer att gro minst 80 % av fröna.
FRÖUTVECKLING
Vid befruktningen består ägget av en enda cell men denna inleder snart sin tillväxt genom att dela sig i två identiska celler. Åtskilliga celldelningar följer på den första, men från och med nu differentieras de nya cellerna och då består embryot av tre klart urskilja delar som kommer att utgöra växten ovan mark som stam och rötterna. De celler som kommer att utgöra växtens huvudsakliga del visar snart tydligt att de formar sig till två distinkta flikar. Det är dessa som blir hjärtbladen. Mellan de markerar en liten tillväxtpunkt början till resten av växtens alla delar ovan jord. På motsatta sidan av embryot mot den, där...

MATERIAL
• Aluminiumfolie
• Papper
• Penna
• Ca 30 frön
• 6 st muggar
• Jord
• Vatten
• Tejp... Köp tillgång för att läsa mer

Frögroning: Vilka faktorer påverkar? | Labbrapport | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.