Fröken Julie | Synen på kvinnor och klass

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • C
 • 6
 • 1774
 • PDF

Analys: Fröken Julie | Synen på kvinnor och klass

En analys av "Fröken Julie" (av August Strindberg). Fokus i analysen ligger på det dåtida samhällets syn på kvinnan, och hur det återspeglas i berättelsen genom uppfostran och karaktären fröken Julie. Vidare så redogör eleven även för synen på klasskillnader och hur huvudkaraktären Jean har för syfte att använda fröken Julie för att själv ta sig upp i samhällsklasserna.

Lärarens kommentar

Bra information och språk, dock var inte källhänvisningen till filmen korrekt.

Utdrag

Under början av 1800-talet så var samhället i Sverige annorlunda än vad det är idag. Det fanns stora klasskillnader mellan folket. Några levde lyxliv medan andra knappt hade råd att äta. Även synen på kvinnorna under den tiden var annorlunda än vad den är idag. På den tiden ansåg man att kvinnan var mindre värd än mannen och deras huvudsakliga uppgift var att sköta hushållet och uppfostra barnen. Männen skulle vara det starkare könet och... Köp tillgång för att läsa mer

Fröken Julie | Synen på kvinnor och klass

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jättebra men språket kan fixas