Fröodling i olika miljöer | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • C
  • 3
  • 1420
  • PDF

Fröodling i olika miljöer | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att ge eleven mer kunskaper om konsekvenserna av försurning och olika växters ekosystem. I laborationen följer eleven ärtors groddning under sju dagar i tre olika miljöer; sur, basisk och neutral.

Innehåll

Frön i sura, neutrala och basiska miljöer

- Inledning
- Hypotes
- Mateiral
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

Material:
Petriskålar (3 st), pappersdukar, pipett, sax, vatten. Kemikalier: natriumhydroxid (NaOH), saltsyra (HCl).

Metod:
Det första vi gjorde var att klippa ut pappersdukar formar till varsin skål. I varje skål så fanns 5 ärtor. I den första skålen så skulle miljön vara sur och pH-värdet skulle vara lågt (ca 4). För att skapa denna sura miljö så tog jag en pipett och fyllde den med saltsyra. I nästa steg så sprutade jag syran på ärtorna och runtomkring, men för att spädda ut lösningen så tillsatte jag lite vatten. I den andra skålen så skulle den neutrala miljön vara. Det var väldigt enkelt. Jag fyllde pipetten enbart med vatten och sprutade sedan på ärtorna och i hela skålen. Den sista petriskålen skulle vara basisk med ett högt pH-värde (ca 9-12). För att skapa denna miljö så fyllde jag pipetten med natriumhydroxid och sedan som i de andra skålarna så sprutade jag lösningen på ärtorna och runtomkring. Sedan tillsattes lite vatten också. Det sista jag gjorde på lektionstiden var att mäta det slutgiltiga pH-värdet.
I den sura miljön var pH-värdet 4, i den neutrala så var värdet 7 och i den basiska skålen var pH-värdet 12. Detta var det vi gjorde under Lab timmen.

Efteråt så lät jag alla petriskålarna stå på en fönsterbräda ovanför ett element (så att temperaturen skulle vara balanserad, med kylan från fönstret och värmen från elementet) hemma hos mig under en vecka, jag hade fönstret öppet några gånger så att de fick ny frisk luft. Jag ställde de på fönsterbrädan för att ”förutsättningar” att växter ska kunna gro är solljus (solenergi), vatten och näring. Därför stod skålarna i fönstret så att solstrålarna kunde skina på ärtorna, varannan dag så vattnade jag mina ärtor med 5-10 ml vatten. Under hela veckan (7 dagar) så mätte jag dagligen på kvällen hur mycket dem hade växt... Köp tillgång för att läsa mer

Fröodling i olika miljöer | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.