Funktionshindrades rättigheter | FN:s deklaration | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 2
 • Annat
 • B
 • 5
 • 1819
 • PDF

Funktionshindrades rättigheter | FN:s deklaration | Utredande text

En utredande text som lyfter fram rättigheterna för människor med funktionsnedsättningar, som redogör för FN:S deklaration inom området. Salamancadeklarationen lyfts också fram, som handlar om barn rättigheter till särskilt stöd i skolan. Eleven berättar även om sina egna tankar och åsikter om samhällets syn på funktionsnedsättningar och möjligheterna för funktionshindrade.

Lärarens kommentar

Mycket bra svarat, utförligt och till stor del nyanserat. Du ger fina reflektioner och utmärkta exempel kring funktionsnedsättningar. Möjligen hade du kunnat utveckla din text om Salamancadeklarationen lite mer. Annars jättebra!

Innehåll

- Funktionshindrades rättigheter
- Källor

Utdrag

Salamancadeklarationen upprättades i Spanien den 10 juni år 1994. Över trehundra personer deltog och tillsammans kom man fram till en överenskommelse om att elever som är i behov av särskilt stöd skulle få en utbildning tillsammans med andra barn i sin egen miljö. Salamancadeklarationen går ut på hur man på bästa möjliga sätt skall organisera utbildning för elever som är... Köp tillgång för att läsa mer

Funktionshindrades rättigheter | FN:s deklaration | Utredande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra text om funktionshindrade. gav mig inspiration osv. blablabla hejdå tack
 • 2015-04-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-03-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  mycket tydligt och mycket braaaaaaaaaa