Fusion | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • VG
  • 4
  • 988
  • PDF

Fusion | Instuderingsfrågor

Med utgångspunkt i olika instuderingsfrågor (se vänligen "Innehåll" för dessa) redogör eleverna för vad fusion innebär. Även fusionsprocessen för kärnkraftsverk beskrivs i tillägg till utförliga bilder, samt den fusion som äger rum på solen.

Studienets kommentar

Bemärk vänligen att källhänvisning delvis saknas.

Innehåll

Fusion

(Frågeställningar)
- Vad menas med fusion?
- Fusionskraftverk, olika typer
- Fusion i solen, vad kommer att hända?

(Svar)
- Vad är fusion?
- Fusionsprocessen hos JET-reaktorer
- Så fungerar ett fusionskraftverk av tokamak-typ
Fusion i solen

Utdrag

Vad är fusion?
Fusion är den energi som driver solen och stjärnorna. Fusion sker då ämnen lättare än järn, till exempel vätekärnor, smälter samman till tyngre ämnen, samtidigt som enorma mängder energi frigörs. För att detta skall kunna ske krävs extremt höga temperaturer och tryck. I solen och stjärnorna gör starka gravitationskrafter det enkelt för fusion att ske naturligt. På jorden är det mycket svårare att uppnå dessa förutsättningar.
(Det skulle vara en fantastisk energi källa att utnyttja fusion på jorden, då det endast krävs 10 gram deuterium, framställt ur 500 liter vatten, och 15 gram tritium, framställt ur 30 gram litium, för att försörja en medelsvensk med all elektricitet han behöver under sin livstid.)

Fusionsprocessen hos JET-reaktorer
I solen och andra stjärnor sker det fusioner mellan många olika ämnen men på jorden är det endast ett fåtal ämnen som är intressanta ur en ergiproduktionssynpunkt. Dessa ämnen är väteisotoperna deuterium (D) och tritium (T). Atomkärnan i alla isotoperna innehåller en proton vilket... Köp tillgång för att läsa mer

Fusion | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.