Fyrisåns djurliv | Fältstudie

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • VG
  • 3
  • 534
  • PDF

Fyrisåns djurliv | Fältstudie

En fältstudie av Fyrisåns djurliv. Fältstudien syftar till att med hjälp av håvar och en bestämningsnyckel för smådjur undersöka hur djurlivet ser ut i Fyrisån i Uppsala.

Innehåll

Projekt Fyrisån

- Inledning
- Syfte
- Metod
- Resultat
- Slutsats och diskussion

Utdrag

METOD.
Materiel: Håv, vanna, petriskål, bestämningsnyckel för smådjur, stereolupp, penna och sudd.

Utförande: När vår grupp fick uppgiften tog vi alla alla materielen vi behövde och gick ut mot Fyrisån. Vi började håva vid en brygga som låg ganska nära skolan. När vi håvade började vi att håva ganska djupt för att få tag på så många små djur vi kunde. Vi håvade flera flera gånger vid bryggan och fick för det mesta lera. Efter några försök till fick vi fram olika vattendjur. Vi håvade också vid Eddaspången. Där håvade vi ganska djupt vid vassen och fick ett flertal djur. När vi var klara med allt håvande samlade vi ihop djuren vi hittade i en vanna med lite vatten i så att (de flesta) vattendjuren inte skulle dö. Vi räknade därefter alla djur av olika arter vi hittade. Sedan gick vi till skolan med djuren och undersökte dem... Köp tillgång för att läsa mer

Fyrisåns djurliv | Fältstudie

[0]
Inga användarrecensioner än.