Fysik A: Arkimedes princip - Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • MVG
 • 5
 • 1074
 • PDF

Fysik A: Arkimedes princip - Labbrapport

En laborationsrapport som redogör för Arkimedes princip. Eleven har fått följande i uppgift att:

- Ta reda på volymen av cylindriska föremål med hjälp av Arkimedes principen.
- Beräkna vattnets lyftkraft och reaktionskraften.
- Behärska begreppet densitet och kunna räkna ut densiteten av föremålen.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

"Material:
• Vatten
• Vikter 100g 7st
• Precisionsvåg
• Dynamometer 2 N, 5N och 10N
• Stativfot, stativarm, stativkrok
• Cylindrisk graderad bägare

Utförande:
Laborationen sattes igång med att först hämtades alla material. Vikternas mått mättes med hjälp av skjutmått, för sedan kunna beräkna dess volym. Som det redan angivits så användes formeln V= πr^2•h för att beräkna cylindriska vikternas volym. Dessa mått antecknades i en noggrann tabell. Därefter monterades stativet där en dynamometer med kraften 2 N hängdes på stativet . Själva stativet ställdes precis över precisionsvågen så att vågen befann sig rakt nedanför dynamometer. Den cylindriska graderade bägaren fylldes med vatten upp till 170ml där massan vägdes och antecknades i tabellen."... Köp tillgång för att läsa mer

Fysik A: Arkimedes princip - Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 • 2015-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra skrivet & enkelt att förstå
 • 2015-03-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycket bra och genomarbetad rapport
 • 2014-04-06
  det var bra att använda som mall.