Fysik: Begrepp inom elström - Anteckningar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Fysik
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1138
 • PDF

Fysik: Begrepp inom elström - Anteckningar

En text i punktform där en elev från årskurs 9 kort beskriver ett antal begrepp inom fysik och elström, bland annat inom följande områden:

- Elektrisk laddning
- En strömkrets beskriver elströmmens bana
- Mät apparatur och kopplingar
- Resistans
- Elström och energi
- Permanenta magneter
- Elektromagneter
- Inducerad elström

Lärarens kommentar

Utmärkt

Elevens kommentar

Några punkter kan vara lite slarvigt skrivna

Utdrag

"1. Elektrisk laddningen:
* Elementär laddning = minsta elektriska laddningen man känner till (=elektronens/protonens laddning)

* Polariserad laddning = då ett neutralt föremål är nära ett laddat föremål fördelas laddningarna i var sin ända (T.ex en ladda kam mot en neutral pappersbit)

* Gnist urladdning = laddning skillnaden utjämnas då elektronerna förflyttar sig från ena föremålet till det andra

* Blixtnedslag = positiva och negativa laddningar samlas på olika ställen i molnet. Den negativa överskottsladdningen i molnet stöter bort elektronerna från markytan och marken polariseras. Då laddningsskillnaden är tillräckligt stor mellan molnet och markytan utjämnas den genom ett blixtnedslag.

* Pietzo elektriska föremål = ett ämne som polariseras då det genomgår en form förändring. T.ex kristall som används i cigarett tändare"... Köp tillgång för att läsa mer

Fysik: Begrepp inom elström - Anteckningar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  UTFÄRLIGT ARBETAT BRA DR
 • 2018-05-23
  ok