Fysik Uppsats: Svarta Hål

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Fysik B
  • VG
  • 3
  • 1027
  • PDF

Fysik Uppsats: Svarta Hål

En uppsats som försöker förklara fenomenet "svarta hål".

Följande frågor besvaras:

* Vad är ett svart hål?
* Hur stort kan ett svart hål bli?
* Vad finns i det svarta hålets centrum?
* Hur framstår svarta hål?
* Kan man resa i tiden eller mellan galaxer som visas i filmer?
* När fick man reda på att svarta hål existerade?

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Utdrag

I många ”science fiction” filmer ser vi svarta hål. Vi ser människor resa mellan galaxer, åka fram och tillbaka i tiden med hjälp av dem etc. Hur mycket av det är egentligen sant? Existerar svarta hål på riktigt och är de så färgrika som de visas i filmer?

Svarta hål existerar och är ett riktigt fenomen. Dock att hitta att svart hål är ett visst dilemma, som beror på vad svarta hål egentligen är för något. Ett svart hål är inte exakt ett hål, utan ett område i rymden där koncentrationen är minst sagt extrem i förhållande till volymen, d.v.s. ett objekt med en oerhört stor massa och en väldigt liten volym. Det finns en hypotes att om man hade minskat jordens volym till 0,017 meter i diameter hade man möjligtvis och bara möjligtvis fått ett svart hål.

Den stora koncentrationen skapar i sin tur en attraktionskraft som är omöjlig att undkomma. Inte ens ljuset med sin hastighet kan rymma ifrån ett svart hål. Det är just det dilemmat som gör svarta hål svårare att upptäcka, eftersom teoretiskt vi inte riktigt kan se dem. Utvägen är att lita på omgivningen och se t.ex. hur ljuset placerar sig runt det svarta hålet eller t.ex. att mäta massan i området... Köp tillgång för att läsa mer

Fysik Uppsats: Svarta Hål

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2019-02-23
    Inga källor..... Vad är detta???