Fysikalisk och kemisk förändring | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 519
  • PDF

Fysikalisk och kemisk förändring | Labbrapport

En kort labbrapport som, med hjälp av vattens olika aggregationsformer och reaktionen mellan bikarbonat och vinäger, syftar till att ta reda på skillnaden mellan fysikaliska förändringar och kemiska reaktioner.

Elevens kommentar

Inledningen behövde inte vara så upppunktad, viss fakta i metoden var onödig samt andra formalia och skrivfel.

Innehåll

Fysikalisk och kemisk förändring

- Inledning
- Hypotes
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion och slutsats
- Källförtäckning

Utdrag

Material och metod:
Material: 3 provrör, 1 bägare, 1 värmeplatta, 1 ballong, vatten, krossat is, bakpulver, vinäger.
I den första laborationen fylldes bägaren med vatten för att sedan ställas på värmeplattan och värmas upp. Ett av provrören fylldes med is och sedan träddes en ballong på över provrörets öppning. När vattnet börjat koka stoppades provröret in i bägaren.
I utförandet av den andra laborationen tömdes provröret med bakpulver in i provröret med vinäger... Köp tillgång för att läsa mer

Fysikalisk och kemisk förändring | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.