Fysikaliska tillstånd | Atomers rörelse och bindning | Labbrapport | Kemi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 7
  • 1349
  • PDF

Fysikaliska tillstånd | Atomers rörelse och bindning | Labbrapport | Kemi 1

En labbrapport i Kemi 1, vars syfte är att undersöka fysikaliska tillstånd. Med hjälp av observationer från tre försök, undersöker eleven hur atomers rörelse och bindning till varandra påverkas av temperatur. Eleven tar utgångspunkt i tre frågeställningar:

- Hur beter sig luft som upphettas?
- Hur beter sig vatten i de olika faserna?
- Hur beter sig vatten i övergångarna mellan dess faser?

Innehåll

Fysikaliska tillstånd:
- Inledning
- Frågeställningar
- Beteckning över ångbildningar
- Metod
- Material
- Utförande: Försök 1, Försök 2, Försök 3
- Resultat: Försök 1, Försök 2, Försök 3
- Diskussion: Försök 1, Försök 2, Försök 3
- Slutsats

Utdrag

METOD:
För att syftet skulle bevisas utfördes tre försök. Med hjälp av materialet utnyttjades upphettning och nedkylning.

Material:
Brännare, E-kolv, Ballong, vanna, alluminiumburk, gasolbrännare, provrör med avledningsrör, kork, gummislang och en ställning

UTFÖRANDE:
Försök 1:
En E-kolv kyldes ordentligt. När kolven kylts ordentligt träddesen ballong på kolven, som sedan sattes fast på en ställning över en brännare. Brännaren sattes på och värme strålade mot kolven.

Försök 2:
Vatten hälldes i en 33cl aluminiumburk så det fyllde upp till 5mm av burken. Sedan hälldes kallt vatten upp i en stor vanna. Vattnets temperatur var 16,2 grader celsius. Burkens vatten kokades upp under en brännare och läts koka i ungefär en minut då vattenånga steg ur burken. Burken togs bort från brännaren och vändes fort ”upp och ned” i det kalla vattnet i vannan.

Försök 3:
En laborationsuppställning gjordes enligt illustration 1. Ett provrör med avledningsrör täpptes igen med en kork. Sedan fästes en slang från provröret som mynnade ut i en vanna med vatten. En ställning höll upp avledningsröret ovanför en brännare. Vattnet kokades upp försiktigt i provröret med röret i ca en minut, sedan lät vattnet svallnas."... Köp tillgång för att läsa mer

Fysikaliska tillstånd | Atomers rörelse och bindning | Labbrapport | Kemi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.