Fysiologi | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • Inget betyg givet
 • 7
 • 2816
 • PDF

Frågor och svar: Fysiologi | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor (Se vänligen "Innehåll") som redogör för olika fysiologiska processer. De områden som frågeställningarna omfattar är bl.a. matspjälkningen, närings- och gasutbyte, vaccination, samt blodfiltrering och urinbildning.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Instuderingsfrågor

1. Beskriv nedbrytningen av protein, kolhydrater och fett under matspjälkningen
2. Förklara hur näringsutbytet mellan blodet och kroppens celler går till
3. Förklara hur gasutbytet mellan lungorna och blodet går till
4. Förklara vad som händer i din kropp när du vaccineras
5. Efter filtreringen av blodet i den del av njuren som kallas Bowmans kapsel har vi en väldigt utspädd primärurin. Beskriv hur återtagandet av vatten till blodet går till.

Utdrag

Kapillärer innehåller en hög koncentration av syre och näringsämnen, medan de omgivande vävnaderna innehåller en lägre koncentration. Genom en process som kallas diffusion, dessa partiklar lämnar kapillärerna och in i kroppens vävnader. På cellnivå lysosomema smälta näringsämnen och vakuolen samlar det avfall som transporteras ut ur cellen. Men från vävnadsnivå kapillärerna släpper syre för att... Köp tillgång för att läsa mer

Fysiologi | Instuderingsfrågor

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-03
  Skriven av Studerande på Termin 1
  Inte så bra. Känns som att det är översatt från google translate. Mycket dålig svenska.
 • 2014-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  kunna gärna förklarat djupare med annars en väl konstruerat och informationsrik fakta.
 • 2017-02-26
  Bra underlag som hjälp till min egen uppsats
 • 2016-10-10
  Jobbig att läsa på grund av språket.