Fysisk aktivitet och koffeinintag | Hjärtfrekvens | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • A
 • 9
 • 1
 • PDF

Fysisk aktivitet och koffeinintag | Hjärtfrekvens | Labbrapport

Laborationen undersöker hur hjärtfrekvensen påverkas av fysisk aktivitet och av koffeinintag, samt hur snabb återhämtningen av hjärtfrekvensen är efteråt.

Lärarens kommentar

Du borde ha nämnt i syftet att ni skulle jämföra värden från två personer (fysisk aktivitet).
Teorin är utförlig - du hade inte behövt vara så detaljerad angående nervimpulsen. Däremot kunde du ha skrivit mer om autonoma nervsystemet.

Innehåll

Sammanfattning
Syfte
Bakgrundsteori
Hypotes
Material
Metod
Observationer / Mätvärden / Resultat
Slutsats
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

SAMMANFATTNING
Syftet med laborationen var att undersöka hjärtfrekvensens återhämtning efter fysisk aktivitet och koffeinintag samt att mäta återhämtningstiden för dessa två. Hjärtfrekvens är ett mått på hjärtslagens tempo och mäts i BPM (beats per minute). Hjärtfrekvens mäts ofta i vardagligt bruk med puls och vid medicinska bruk med EKG. Stimulis är en retning som uppstår i det centrala nervsystemet och i denna rapport förklaras det hur koffein och fysisk aktivitet påverkar det centrala nervsystemet.
Koffein är en mycket vanlig drog som ger en uppiggande effekt på grund av att det blockerar signalsubstansen adenosin i hjärnan. Adenosin är en signalsubstans som hämmar nervaktivitet i hjärnan och orsakar därför trötthet. Vid koffeinintag förhindras den naturliga processen eftersom koffein binder till samma receptorer som adenosin gör, vilket är förklaringen till den tillfälligt mentala vakenheten. Vid uppiggandet aktiveras noradrenalin som höjer cellernas metabolism och muskelaktivitet.
Vid fysisk aktivitet ökar cellers ämnesomsättning vilket leder till en förhöjd halt av koldioxid i blodet. Koldioxiden reagerar vidare till kolsyra och sänker blodets pH-värde. Receptorerna i halsartären känner av det låga pH-värdet och signalerar till hjärnan om att öka pulsen så att mer syre kan binda sig i blodet.
Vid utförandet användes programmet Logger Lite tillsammans med en hjärtfrekvensprobe som spändes fast runt bröstet. Två personer sprang i trappor med ungefär 260 trappsteg och 1 person drack…

MATERIAL
• Dator + Logger Lite
• Mätvärdeinsamlare
• Hjärtfrekvens-probe
• Signalmottagare
• Saltlösning
• Kaffe... Köp tillgång för att läsa mer

Fysisk aktivitet och koffeinintag | Hjärtfrekvens | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Detta var dåligt men man lärde sig ändå