Gängkriminalitet | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Sociologi
  • A
  • 4
  • 1634
  • PDF

Gängkriminalitet | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om gängkriminalitet där eleven tar utgångspunkt i artiklarna:
”Gängkrig är inte främst ett polisiärt problem” av Ove Sernhede i Göteborgsposten 11 sep, 2013 och ”Det finns inget kollektivt ansvar för skjutningarna” av Sven-Åke Lindgren i Göteborgsposten 15 sep,13.

Eleven svarar på följande frågeställningar:

Koppla de båda professorernas argumentation till de klassiska teorierna om individen och samhället (Durkheim, Marx och Weber. Förklara och ge exempel på var Ove respektive Sven-Åke har hämtat sina idéer.

Hur förklarar Ove respektive Sven-Åke orsakerna till gängkriminaliteten? Koppla till teorier kring ex. social identitet, stämplingsteori och marginaliering

Vilka möjliga lösningar föreslår Ove respektive Sven-Åke för att lösa problemen med gängkriminaliteten? Koppla ditt resonemang till radiodokumentärerna och teorier kring ex. Stanford Prison, marginalisering, brott och straff

Utdrag

Under en längre tid nu så har man oroat sig för gängkriminaliteten i Göteborg. Svaret varierar, och det beror helt på hur du ser på saken som bestämt hur man kommit fram med argument till orsaken för kriminalitetens ökning i förorten. Inom denna text så kommer jag att diskutera två sociologiska professurers artiklar där de skrivit om just problemen med gängkriminalitet i Göteborg ur sina perspektiv.

I artikeln ”Gängkrig är inte främst ett polisiärt problem” Göteborgsposten, (06:00 - 11 sep, 2013) skriver sociologiprofessor Ove Sernhede om hur kriminaliteten i Göteborg har med samhället att göra. Ove förklarar hur samhällsstrukturen är oberoende av individer och är något som vi inte kan ändra. Han visar nästan direkt att hans tankar är anknutna till det av Durkheims, och Marx teorier. Den strukturella påverkan är något som Sernhede starkt visar genom sin text. Språk, seder, etc. ges till oss av samhället och är anledning till att vi tar efter samhället. Sernhede pratar med denna typ av åtanke i hela texten, han skriver som sagt om hur man föds in i ett samhälle och därför inte har ett val när man blir kriminell i förorten.

Genom hela artikeln hålls röd tråd som Sernhede hela tiden följer när han skriver sin text. Han försöker hela tiden framhäva poängen om att samhället påverkar oss som individer sedan barnsben, vilket leder till att vi tar vissa beslut som vi inte har någon kontroll över. Han menar alltså att som tidigare nämnts att man inte har något val i det man gör, mer specifikt kriminella handlingar i förorten. Samhället som he... Köp tillgång för att läsa mer

Gängkriminalitet | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.