Gärningsmannaprofil av Pizer och Tumblety | Jack the Ripper

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Analys, Jämförelse: Gärningsmannaprofil av Pizer och Tumblety | Jack the Ripper

En jämförande analys av de två personerna Pizer och Tumblety, som var misstänkta för Jack the Ripper-morden i Whitechapel 1888. Analysen redogör för de båda misstänkta och vad som talar för och emot att någon av dem skulle vara den skyldiga.

Utdrag

Detta är en fördjupande analys av två misstänkta GM* till de omtalade morden i Whitechapel 1888. GM-profilerna för de misstänkta ser olika ut och deras svagheter respektive styrkor ska redovisas och jämföras. Syftet är nå fram till en slutsats där ena profilen förordas och tas till domstol. En mycket viktig aspekt att ha i åtanke är det förhållande som rådde i Whitechapel, ett relativt fattigt område. Inte bara dem socioekonomiska förhållandena utan också dem rent fysiska. De flesta inom medelklass och underklass levde hälften så länge som vi gör idag. Sjukdomar och annan påfrestning var mer förödande. Sedan bör tilläggas att det inte kommer läggas stort fokus på vittnesmålen, då de är kontraproduktiva och inte särskilt tillförlitliga. Några menar på att GM hade behåring medan andra menar motsatsen trotts att de vittnar för samma händelse. Vi kan endast konstatera genom vittnesutsagorna att GM var en man, 165-175 cm lång och mellan 25-45 år gammal.

Offertypen var olyckliga, prostituerade kvinnor med alkoholproblem mellan 42-47 år, till skillnad från Marry Kelly som var 25. John Pizers våldsamhet och hat mot prostituerade kvinnor i Whitechapel knyter honom till offertypen. Skomakaren (Pizer) var den första misstänkte utpekad som ”Jack uppskäraren”. Varför det har betydelse ligger i det källkritiska förhållningssätt man bör ha om det som skrevs om just Pizer. Hans utpekning blev det första ansiktet utåt för allmänheten, vilket säkerligen lede till den hårda framtoningen av beskrivningarna av Pizer. Hans påbrå som polsk jude kan... Köp tillgång för att läsa mer

Gärningsmannaprofil av Pizer och Tumblety | Jack the Ripper

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-04-27
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    bra lixxxxxx tyckte att det fanns vissa fina tankar

Material relaterade till Gärningsmannaprofil av Pizer och Tumblety | Jack the Ripper.