Gallring av embryon: Rätt eller fel? | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • VG
  • 2
  • 623
  • PDF

Gallring av embryon: Rätt eller fel? | Debattartikel

En debattartikel som handlar om ifall det är rätt eller fel att gallra embryon. Artikeln ställer sig frågan om forskare bör tillåtas manipulera generna hos ofödda barn och diskuterar för- och nackdelar med embryogallring.

Utdrag

Jag tycker att gång på gång finns det för och nackdelar i allt, så som det finns i embryo gallring. Jag anser att fördelarna med embryo gallring är en sak som räddar liv och kan göra att ärftliga sjukdomar försvinner. Exempelvis föräldrar med ett barn, som har t.ex. en allvarlig blodsjukdom, som sedan har ett fåtal gånger använt IVF för att välja ut embryon, som sedan ger dom ett annat barn av samma genetiska egenskaper, som det första barnet. Sedan att det kommande barnet i framtiden blir... Köp tillgång för att läsa mer

Gallring av embryon: Rätt eller fel? | Debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.