GANT - Analys av årsredovisning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Företagsekonomi 2
  • C
  • 6
  • 1712
  • PDF

GANT - Analys av årsredovisning

En analys av modeföretaget Gant AB, som redogör för verksamhetens årsredovisning. Genom analysen avser analysen att belysa hur företaget fungerar, samt att få inblick i hur en årsredovisning utformas. Eleven presenterar kort företagets bakgrund och historia, och utreder bl.a. dess balanslikviditet och soliditet, samt avkastning. Även en framtidsbedömning av företaget lyfts fram.

Lärarens kommentar

Väl skriven analys med bra resonemang och struktur.

Elevens kommentar

Fler konkreta exempel och mer djupgående analyser.

Innehåll

Gant

- Inledning
-- Sammanfattning
-- Syfte
-- Metod
- Begrepp
- Empiri
- Corporate Social Responsibility (CSR)
- Nyckeltal
-- Balanslikviditet
-- Soliditet
- Avkastning på eget kapital
- Framtidsbedömning
- Källkritik
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

1.2
Syftet med analysen av årsredovisning för Gant AB är att bilda en större bättre uppfattning om hur företaget fungerar, och på vilket sätt det påverkar samhället ur ett socialt, ekonomiskt samt miljömässigt perspektiv. Syftet är även att använda och analysera årsredovisningens innehåll och nyckeltal samt se hur dessa räknats ut utifrån de värden som finns. Analysen av årsredovisningen ger mig även kunskaper om hur en årsredovisning fungerar och vad den säger om ett företag.

1.3
Som metod har jag valt att till en början använda företagsekonomiboken Take Off för att se hur nyckeltalen ska beräknas på ett korrekt sätt. Med hjälp av boken kunde jag sen använda de värden som fanns i årsredovisningen för ätt beräkna nyckeltalen. För att beskriva företaget och dess CSR-policy har jag använt mig av sekulära källor, som T.ex. Gants hemsida där företaget själva har skrivit om affärsidé och CSR. Jag har självfallet även använt årsredovisningen löpande genom arbetet... Köp tillgång för att läsa mer

GANT - Analys av årsredovisning

[0]
Inga användarrecensioner än.