Vilken gas i en spektrallampa | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 1a
 • VG
 • 4
 • 1508
 • PDF

Vilken gas i en spektrallampa | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att ta reda på vilken gas som finns i en så kallad spektrallampa (gaslampa). Det undersöks med hjälp av ett spektroskåp, och beräkningarna genomförs med hjälp av gitterkonstanten. Arbetet innehåller lärarens kommentarer.

Innehåll

Bestämning av ämne i spektrallampa

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Materiel
- Genomförande
- Resultat
- Slutsats och Diskussion
- Utvärdering
- Källor

Utdrag

Materiel
Vi använde oss av ett spektroskop, lampa med okänd gas, en lampa för att lättare kunna se och läsa av resultaten samt en miniräknare.

Genomförande
Vi använder oss av en spektrometer för att ta reda på vinkeln för första respektive andra ordningens maxima. Vi börjar med att ställa in spektrometern enligt anvisningar, montera gaslampan och ett gitter. Lampan ger ett lilaaktigt sken i början men blir sedan mörkare turkos. Den första färglinjen vi ser är indigo. Vi läser av vinkeln på cirkelskalan när spektrometerns hårkors är mitt över linjen med en noggrannhet med en decimal och antecknar värdet. Sedan vrids vi kikaren åt andra hållet i förhållande till kollimatorn och hittar även där en indigofärgad linje. När vi läser av vinklarna subtraherar vi dem med varandra för att få ut en exakt vinkel mellan dem. Sedan gör vi på samma sätt med de resterande tre färglinjerna. För att kunna få ett mer exakt resultat mäter vi även vinklarna för linjerna i andra ordningens maxima.

När vi har våra vinklar kan vi med hjälp av formeln för interferens räkna ut våglängden för våra ljusstrålar. λ ∙ n = d ∙ sin θ. I tabellen på sidan 14 i formelsamlingen jämför vi sedan våra resultat med våglängderna för olika grundämnen. Eftersom människans öga endast kan uppfatta ljus mellan 400 och 700 nm, är våglängder under och över den våglängden inte relevanta för oss i detta försök. Vi hittar två ämnen som skulle kunna stämma överens med våra beräkningar och därför är vi tvungna att leta information på andra ställen... Köp tillgång för att läsa mer

Vilken gas i en spektrallampa | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Saknar utförlig diskussion, bra teori i början!
 • 2016-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  saknar utförlig diskussion :)