Gelfiltrering | Kemi 2 | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • B
 • 3
 • 888
 • PDF

Gelfiltrering | Kemi 2 | Labbrapport

En labbrapport i Kemi 2, var syfte är att utreda hur gelfiltrering fungerar. I denna laboration separeras kasein och laktos i mjölk från varandra.

Innehåll

Gelfiltrering: Mjölk

- Bakgrund
- Syfte
- Hypotes
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Material och Metod:

Material som användes var en kolonn med gel, 25 cm³ bägare, 100 cm³ bägare, 13 provrör, dropprör,pipett, stativ, klämmare och muff. Kemikalier som användes var NaCl­lösning (0,9 massprocent), mjölk, Fehling I och Fehling II.

Försöket inleddes med att gelkolonnen monterades lodrätt i ett stativ och sköljdes igenom med ett par kubikcentimeter 0,9% NaCl. Därefter tillsattes försiktigt 0,5 kubikcentimeter mjölk. Efter att locket på kolonnen tagits bort rann mjölken ner i gelen, samtidigt som eluering med NaCl gjordes med jämna mellanrum för att inte torrlägga gelytan. Därpå samlades sedan fraktioner på cirka en kubikcentimeter upp 13 numrerade provrör. När locket på kolonnen stängts tillsattes 3 droppar Fehling I och 3 droppar Fehling II till samtliga provrör. I samband med detta avlästes i vilka rör som det skett en positiv biuretreaktion. Därefter utfördes Fehlings prov, genom att låta rören stå i ett kokande vattenbad i 5 minuter. Även här avlästes i vilka rör en positiv reaktion skett... Köp tillgång för att läsa mer

Gelfiltrering | Kemi 2 | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra! Gav mig inspiration till mitt egna arbete!