Gelfiltrering | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • A
 • 5
 • 1269
 • PDF

Gelfiltrering | Labbrapport

En utförlig labbrapport vars syfte är att genom gelfiltrering separera proteiner från laktos i mjölk, för att se hur seperation av molekyler kan gå till.

Innehåll

Gelfiltrering

- Bakgrund
- Hypotes
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Materiel

Stativ med klämmare och muff, PD-10-kolonn (innehåller Sephadex G-25) med lock på och en propp, provrörsställ med små glasprov, pasteurpipetter, automatpipett med blå spets, kokande vattenbad, NaCl-lösning (0,9 %), Fehlings lösning (innehåller CuSO_4 i alkalisk lösning), lättmjölk (0,5cm3) utspätt med vatten (0,5cm3).

Metod

Först gjordes en provblandning iordning genom att blanda 0,5cm3 lättmjölk med 0,5cm3 vatten. Just när filtret ovanpå gelen blir torr tillsattes 0,5cm3 av provblandningen i en kolonn som innehöll en gel-vätska (mobil fas) och porösa gelkorn (stationär fas) med hjälp av en automatpipett. Kolonnen var sedan tidigare laborationer tvättad med natriumkloridlösning.
Det var viktigt att inte låta kolonnen bli torr för att molekylerna ska kunna passera smidigt och att det inte skulle ta för lång tid.

När provblandningen absorberade gelen tillsattes 0,5cm3 natriumkloridlösning med hjälp av pasteurpipett. Efter natriumkloridlösningen passerat in i gelen hölls kolonnen ständigt fylld genom att tillsätta mer av lösningen när det hade gått in.

Eluatet samlades sedan i 1-20 numrerade små provrör. 3 droppar (ungefär 0,5-0,8cm3) av eluatet tillsattes och fördelades i varje provrör. Tillsättningen avbröts när det 20de röret blev färdigt tillsatt genom att proppen sattes på. Färgen antecknades för varje provrör och därefter tillsattes 3 droppar Fehlings lösning i varje rör. Färgen antecknades ännu en gång. Sedan kokades rören i ett vattenbad i 2 minuter. Efter 2 minuter togs rören ut ur vattenbadet och färgen antecknades återigen... Köp tillgång för att läsa mer

Gelfiltrering | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra! Gav mig inspiration till mitt egna arbete!