Gelfiltrering av lättmjölk | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi B
 • B
 • 5
 • 1060
 • PDF

Gelfiltrering av lättmjölk | Labbrapport

En labbrapport i Kemi B, vars syfte är att med hjälp av gelfiltrering separera proteiner från laktos i lättmjölk och förstå varför vissa molekyler färdas snabbare än andra. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad kommer först: proteiner eller kolhydrater?
- Vilken molekyl färdas snabbast: de stora eller de små, och varför?

Innehåll

GELFILTRERING
- Sammanfattning
- Inledning
- Teori
- Syfte
- Frågeställning
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Riskbedömning
- Resultat
- Diskussion
- Mjölk innehåller flera proteiner som inte i denna laboration har separerats hos varandra. Hur ska man göra för att separera dessa?
- Referenser

Utdrag

Sammanfattning:
I denna laboration fick vi uppgiften att bestämma vilken färg alubumin och laktos har blandat med NaCl-lösning och Fehlingssyra. Vi skulle även bestämma vad som filtrerades ner först från en kolonn, protein eller kolhydrat. Lättmjölk och vatten var det som blandades ner i filtret. Vi utvann tio droppar lösning i 24 stycken provrör och stoppade dessa därefter i ett vattenbad. Efter detta kunde vi bestämma om protein eller kolhydrater kom först med hjälp av att kolla på färgförändringen. Vi visste att protein hade färgen lila efter försöket med alubumin och att kolhydrat hade färgen tegelrött(orange). Vi jämförde även hur stark färgen var beroende på vilket provrörsnummer den hade. Resultatet av detta försök visade sig väldigt tydligt och vi kunde markant se att protein kom före kolhydrat.

Inledning
Gelfiltrering är ett sätt att separera olika stora molekyler i blandningar från varandra. I laborationen separeras laktos från protein i en lättmjölksblandning... Köp tillgång för att läsa mer

Gelfiltrering av lättmjölk | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Nja... Denna lab var inte speciellt bra skriven.. Disskussionen var först och främst väldigt kort och inte speciellt väl utförd..