Gelfiltrering av laktos och protein - Labbrapport i Kemi 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • A
 • 4
 • 959
 • PDF

Gelfiltrering av laktos och protein - Labbrapport i Kemi 2

En laborationsrapport vars syfte är att genomföra gelfiltrering. I laborationen packar eleven en gelkolonn samt separerar protein och laktos i lättmjölk.

Innehåll

- Syftet
- Teori/Hypotes
- Metod
- Utförande
- Försök 1: Att packa en gelkolonn
- Försök 2: Att separera protein och laktos i lättmjölk
- Resultat
- Analys
- Felkällor
- Referenser

Utdrag

"Metod:
Material:
• Silikonslang
• Pasteurpipett
• Stativ
• Bomullstuss
• Klämma
• Plastremsa med 24 provbrunnar
• Mikrovågsugn

Kemikalier:
• Sephadexgel
• Gel-vatten blandning
• NaCl (0,15 M)
• Provblandning – Utspädd lättmjölk
• NaOH (2 M)
• CuSO4 (0,1 M)


Utförande:

- Försök I: Att packa en gelkolonn:
Ca 4 cm av en tunn silikonslang sattes på en pasteurpipett och fästes i ett stativ. Mycket liten lucker bomullstuss stoppades i pipetten.

Den svällda gelen rördes om ordenligt och sugdes upp i en långhalsad plastpipett. Plastpipetten i pasteurpipetten fördes ner så att bomullstussen trycktes ner i botten. Gel-vatten blandningen trycktes ut och överskottet vätska läts rinna ut. Vätskeströmmen stoppades med en påsklämma över slangen just när den klara vätskeytan kom ner till gelen.

0,15 M NaCl sögs upp med en långhalsad plastpipett. Kolonnen sköljdes genom att fylla upp till kanten med 0,15 M NaCl och lösningen läts rinna ut utan att gelen fick gå torr.

- Försök II: Att separera protein och laktos i lättmjölk:
6 droppar provblandning som innehöll utspädd lättmjölk tillsattes på gelen. Klämman öppnades och dropparna läts sjunka in i gelen. Kolonnen fylldes med 0,15 M NaCl och eluatet samlades upp på en plastremsa med 16 provbrunnar. (2-3 droppar/brunn)

I varje brunn sattes 1 droppe 2 M NaOH och 1 droppe 0,1 M CuSO4. Iakttagelser antecknades.
Mikrovågsugnen ställdes in på låg effekt och plastremsorna kördes i 15-45 sekunder tills det blev någon färgförändring.

Resultatet antecknades och tolkades."... Köp tillgång för att läsa mer

Gelfiltrering av laktos och protein - Labbrapport i Kemi 2

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra! Gav mig mycket inspiration till min egna labbrapport!
 • 2016-06-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  tackaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar
 • 2014-05-06
  Bra analys och målande beskrivningar!

Material relaterade till Gelfiltrering av laktos och protein - Labbrapport i Kemi 2.