Gelfiltrering av mjölk | Labbrapport i Kemi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi B
 • A
 • 4
 • 471
 • PDF

Gelfiltrering av mjölk | Labbrapport i Kemi B

En enklare labbrapport i Kemi B där eleven genomför gelfiltrering, med målet att separera organiska ämnen i mjölk.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Material
- Metod
- Försök 1: Gelfiltrerings-principen
- Försök 2: Gelfiltrering, Lättmjölk
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Referenser

Utdrag

Material:
Kolonn med Sephadex G25, c:a 20 små provrör, provrörsställ, pipetter, stativ med hållare, dropprör, bägare 25ml, E-kolv 100ml. Lösning av K2CrO4 och blå dextran, NaCl, lättmjölk, Fehlings lösning I och Fehlings lösning II.

Metod:
Försök 1: Gelfiltrering-principen
Gelkolonnen monterades på ett stativ och sköljdes gelen med några ml NaCl. Locket togs bort på kolonnen och väskan som var ovanpå gelytan sjönks ner tills gelytan men gelen får inte bli torkad. Efter dess lock sattes på kolonnen och tillsatts ovanpå gelytan av den gröna lösningen. Sedan locket togs bort, då startades filtrering .

Försök 2: Gelfiltrering- Lättmjölk
Det ska sköljas först på samma sätt som stor ovan. Det Tillsatts försiktigt ca tolv droppar lättmjölk. Locket togs bort på kolonnen och lät mjölken rinna ned i kolonnen. Samtidigt när vi eluerade med NaCl samlade vi fraktioner på 20 numrerade provrör Sedan satts locket på kolonnen. Sedan hälldes 3droppar Fehling I och 3 droppar Fehling II, i varje provrör. Resultatet skulle anteckna sedan ställdes provrören i ett kokande vattenbad för ca 5 minuter och sedan antecknades resultatet igen... Köp tillgång för att läsa mer

Gelfiltrering av mjölk | Labbrapport i Kemi B

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag tycker det va bra fakta och en kort diskussion.Tycker att mer fokus på diskussionen skulle gjort. Kanske en bättre källhänvisning så man ser exakt viken sida tex på google om använts.
 • 2016-11-30
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra labbrapport om gelfiltrering. Kunde ha tydligare beskrivningar!