Gemenskap i damfotbollslag | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Svenska B
  • C
  • 4
  • 1984
  • PDF

Gemenskap i damfotbollslag | Undersökning

En kvalitativ undersökning/observation, vars målsättning är att studera hur gemenskapen, integrationen och rollfördelningen i ett specifikt damfotbollslag ser ut. Observationen avser att hjälpa eleven besvara följande frågeställningar:

- Upplevs gruppen ha en bra gemenskap?
- Finns det någon uppdelning eller diskriminering inom gruppen?
- Blir alla inom gruppen lika behandlade?

Lärarens kommentar

Utförlig och genomgående.

Innehåll

ATT GÖRA EN OBSERVATION

- Syfte
- Mål
- Frågeställningar
- Metod
- Analys
- Slutsats
- Slutord

Utdrag

"Metod
Denna observation är på ett dam fotbollslag. Observationen kommer mest att ske i deras omklädningsrum, men även på plan för att få en bredare bild på laget, och laget som grupp för att kunna besvara mina frågeställningar. Min position är dold för att undvika påverkans effekt, dvs att personerna inte vet om att jag studerar och observerar dem ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Gemenskap i damfotbollslag | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.