Gender Inequality: Salary Gap in Sweden | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Engelska 7
  • A
  • 8
  • 2959
  • PDF

Gender Inequality: Salary Gap in Sweden | Rapport

En utförlig rapport på engelska om ojämlikhet mellan könen (gender inequality) när det gäller löner (salary gap) i Sverige. Rapporten tittar på vilka faktorer som leder till att lönerna ligger olika för män och kvinnor inom samma yrkesgrupp. Litteraturstudier, observation och intervjuer har använts för att belysa ämnet.

Lärarens kommentar

En A-rapport. Den var väl genomförd med grund till varje fakta.

Innehåll

Gender inequality - a report concerning the Swedish occupational groups salary difference

1.1 Introduction
1.2 Purpose
1.3 Method
2.1 Background
2.2 Statistics
2.3 History
3.1 Analysis
4.1 Bibliography

Utdrag

I will focus on gender inequality in Sweden. The reason the limitation is Sweden is because it is one of the top-ranking countries for gender equality but yet it is not even close to be equal nonetheless. I narrowed it down to the ten most common occupational groups. Since there is many different kinds of occupations, I chose to focus on the ten most ordinary because this way; everybody that reads this can somewhat relate to what I am researching.

The difference in wages effects everyone. Everybody has a woman they love. A mother, a sister, a daughter or perhaps a grandmother. Someone you love will almost always earn less than a man. They will actually earn less, with the reason being... Köp tillgång för att läsa mer

Gender Inequality: Salary Gap in Sweden | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.