Gener | Kromosomer och mutation | Genteknik och förädling | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 3
  • 1179
  • PDF

Gener | Kromosomer och mutation | Genteknik och förädling | Frågor och svar

Frågor och svar som resonerar kring gener, DNA och kromosomer samt hur mutationer uppstår och vilka konsekvenser de får. Dessutom diskuteras genteknik och förädling av växter och djur utifrån ett flertal relevanta källor.

Lärarens kommentar

Språk, Betyg A. Generellt tydligt och formellt språk.
Tydlighet, Betyg A. Generellt tydlig struktur.
Utförlighet, Betyg A. Uppsatsen beaktar utförligt frågeställningarna med hänvisning till källor.
Källor, Betyg A. Flera välgrundade källor där det framgår var de använts.
Tolkning, Betyg A. Generellt bra diskussion som utförligt och nyanserat beaktar åsikter och information med stöd av källor.

Innehåll

1.Hur hänger följande begrepp ihop och vad skiljer dem åt? DNA-Gen -Kromosom- Mutation
2. Vad anser du om växt- och djurförädling samt genteknik? När är det ok att använda det? Finns det fall där det inte är ok? Vem ska bestämma vad som är ok att göra?
- Källförteckning

Utdrag

Växt och djurförädling hör därför till ett traditionellt sätt att utföra små begränsade förändringar som bedrivits över tid och är alltså ett naturligt resultat av människans behov av att stilla sin oändliga nyfikenhet när hon efter att ha observerat naturen tagit saken i egna händer och bestämt sig för att försöka utmärka vissa egenskaper i en specifik växt eller djurart till sin egen fördel eller smak. Det ena har sedan lätt vidare och gett upphov till att andra former av förbättringsmekanismer uppstod. Från mitten av 1900-talet när två olika vetesorter korsades gjorde man... Köp tillgång för att läsa mer

Gener | Kromosomer och mutation | Genteknik och förädling | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.