Genernas roll i evolutionen: Multipla alleler | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Biologi 1
 • A
 • 7
 • 3142
 • PDF

Genernas roll i evolutionen: Multipla alleler | Labbrapport

En labbrapport med fokus på multipla alleler, som avser att redogöra för genernas roll i evolutionen. För att illustrera detta används pärlor i tre olika färger som representerar tre olika alleler av samma gen.

Innehåll

Multipla alleler och evolution

- Sammanfattning
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Diskussion/slutsats

Utdrag

Materiel:

- 150 stycken pärlor i röd färg
- 150 stycken pärlor i grön färg
- 150 stycken pärlor i blå färg
- 1 st linjal, 30 cm. (Stod med som materiel inför laborationen men nämndes aldrig igen under instruktionerna. Jag antar att syftet är att denna skall användas för att måla upp en resultattabell. Dock anser jag att denna punkt bör tas bort då den skapar onödigt arbete kring materialinsamling inför uppgiften – speciellt om man som i mitt fall inte har detta att tillgå hemma.)
- 3 stycken mindre dricksglas.

Utförande:
I denna labbrapport utgår vi ifrån multipla alleler, närmare bestämt tre sådana, vilka med andra ord är tro olika ”varianter” av denna gen. Dessa representeras som bekant av pärlor i tre olika färger, och jag började experimentet med att tilldela respektive allel en utav färgerna enligt följande:
S= skadlig och dominant allel = RÖD
l = letal och recessiv allel = BLÅ
r = ofarlig och recessiv allel = GRÖN

Steg 1: Inför den första generationen lade jag 150 stycken pärlor av respektive färg i ett av glasen, för att samtliga alleler skulle ha samma typ av utgångsnivå kontrollräknade jag varje färg två gånger för att minska en möjlig felmarginal. Jag skakade sedan glaset för att se till att färgerna blev jämt fördelade, och även detta för att inte detta skulle påverka slutresultatet.

Steg 2: I detta steg skulle den första generationens genpol ”skapas”, vilket skedde genom att jag slumpmässigt utan att titta i glaset plockade upp 50 pärlor. Var och en av dessa pärlor representerar någon av de multipla (3) allelerna hos 25 individer(eftersom de finns i homologa par), och de 50 pärlorna tas slumpmässigt på detta sätt för att få en ”naturligt mixad genpol” ur vilken den första generationen skall produceras. För att få en uppfattning om startpositionen räknade jag nu antalet skadliga respektive letala alleler i denna genpol och fyllde i dessa värden i nedan illustrerad tabell vid generation 0... Köp tillgång för att läsa mer

Genernas roll i evolutionen: Multipla alleler | Labbrapport

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  En korrekt labbrapport, dock lite väl mycket prat om saker som enligt mig inte är speciellt relevanta. Blir mycket för en så liten och enkelt laboration och det känns som att den liksom svävar iväg rätt så ofta. Men absolut bra att läsa om man behöver lite hjälp på traven och inspiration!
 • 2015-04-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra språk! Allt superbra!!! Alla delar gav mig mer inspiration till att utveckla min uppsats
 • 2016-06-15
  Jättebra, men skrivet i jag-form.
 • 2016-05-22
  Mycket hjälpsam arbete