Genetik | DNA, celldelning, kromosomer och ärftliga sjukdomar | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Biologi
 • MVG
 • 3
 • 1052
 • PDF

Inlämningsuppgift: Genetik | DNA, celldelning, kromosomer och ärftliga sjukdomar | Biologi

En inlämningsuppgift från årskurs 9, där eleven svarar på ett antal frågor kring genetik - bland annat inom områdena DNA, celldelning, kromosomer och ärftliga sjukdomar (se "Innehåll"). Notera att källor saknas och att frågorna som eleven svarar på saknas. Svaren är dock så pass utförliga att de trots det kan användas som inspiration.

Lärarens kommentar

Bra formulerat.

Innehåll

1. DNA
2. Celldelning
3. Reduktionsdelning
4. Tvåäggstvillingar och enäggstvillingar
5a. Kromosomer
5b. Dominanta gener
5c. Homozygot
6. Skadade gener och ärftliga sjukdomar
7. Ärftlig sjukdom: Blödarsjuka
8. Dominant gen och vikande gen

Utdrag

"1. DNA liknar en stor receptsamling som bestämmer hur aminosyrorna ska sättas ihop för att bilda olika proteiner. Varje recept är till ett speciellt protein. Först görs en kopia av genen sen skickas kopian ut ur cellkärnan till cellens proteinfabriker(ribosomerna). I proteinfabrikerna används genkopian som en mall för att koppla ihop aminosyrorna till nya proteiner. Tre bokstäver längs DNA är kod för en viss aminosyra. Det är alltså DNA:t som avgör vilken ordning aminosyrorna kopplas ihop. Det är aminosyrornas följd som avgör proteinets form och funktion. Det kan t.ex. bli ett enzym om det sätts ihop på ett sätt och bli en del av en muskelcell om det sätts ihop på ett annat sätt."... Köp tillgång för att läsa mer

Genetik | DNA, celldelning, kromosomer och ärftliga sjukdomar | Biologi

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-25
  Skriven av Studerande på Termin 3
  jättebra skriven läraren sa och finna ritning
 • 2015-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra och tydlig fakta!!