Genetik | Fosterdiagnostik | Stamceller | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 1
  • 399
  • PDF

Genetik | Fosterdiagnostik | Stamceller | Frågor och svar

Frågor och svar om genetik som handlar om fosterdiagnostik, stamceller och GMO. Här diskuteras frågorna kort utifrån elevens personliga åsikter och tankar.

Innehåll

1. Ska vi öka omfattningen av fosterdiagnostik i Sverige, t,ex, genom att erbjuda alla gravida kvinnor ett så kallat KUB-test.
2. På Karolinska sjukhuset finns en biobank med blodprover från personer som är födda i Sverige senare än 1975 (det så kallade PKU- registret). Detta får användas för vård och behandling samt i forskningssyfte. Ska vi öppna denna biobank t.ex. polisen som därmed skulle få tillgång till ett omfattande DNA- register?
3. Ska vi tillåta ökad användning av GMO inom jordbruket?
4. Ska det vara tillåtet att forska på embryonala stamceller i Sverige?

Utdrag

Jag tycker inte man ska tillåta ökad användning av GMO inom jordbruket för att det är så länge vi använder det så går det inte bort från naturen, det är där för gott. Syftet med GMO är att man ska kunna framställa bättre mat, hållbar och framförallt föda världens hungriga. Kemikalieberoendet stärks av... Köp tillgång för att läsa mer

Genetik | Fosterdiagnostik | Stamceller | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.