Genetik majskolv | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Genetik majskolv | Labbrapport

En labbrapport som avser att redogöra för majs genetik och evolution, där eleverna undersöker vilka alleler som var dominanta och recessiva i majskolven.

Innehåll

Genetik majskolv

- Inledning
- Uppgift
- Förberedelse
- Hypoteser
- Material och metod
- Material
- Metoder
- Genomförande
- Resultat
- Slutsats och diskussion

Utdrag

Inledning
Vid mitten av 1800-talet visade geniet Gregor Mendel att egenskaper hos en individ ärvs vidare till den kommande generationen, men om man korsar egenskaper hos två individer kan den få ett helt andra kombinationer. Hans studier visar också att varje cell har två partiklar från varje egenskap men i könscellerna kommer det bara att finnas en.
Beroende på vilken allel som är dominant och recessiv avgör hur bland annat formen och färgen kommer se ut på individen. Den dominanta allelen kommer det att var fler av än den recessiva allelen.
Så vi skulle se vilka alleler som var dominanta och recessiva i majskolven.

Uppgift:
Under lektionen arbetade vi två och två och fick som uppgift att räkna kornen på en majskolv. Majskornen var kunde vara släta och gula, släta och lila, skrynkliga och gula och skrynkliga och lila, vi skulle sedan räkna hur många det var av varje sort, hur dom förhöll sig till varandra, samma sak skulle vi göra med klassens summa om hur många en kolv innehöll och hur dom förhöll sig till varandra.
Med dessa resultat skulle vi ta rada på vilka gener för färg och form kolvens föräldrar hade alltså F1 generationen, vilket man kunde ta reda på med hjälp av att se vilka gener som var recessiva och dominanta.

Förberedelse: Vi började med att ta fram alla saker vi behövde och gick igenom hur vi skulle gå till väga när vi räknade alla kornen på kolven... Köp tillgång för att läsa mer

Genetik majskolv | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.