Genetik | Presentation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • C
  • PowerPoint2007

Genetik | Presentation

En PowerPoint-presentation om genetik. Eleven redogör bl.a. för människans kromosomer, vad DNA är, samt de olika formerna av nedärvning. Presentationen innehåller ett flertal utförliga illustrationer.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Genetik

- Kromosomerna
- Generna
- Gen à protein
- Proteiner
- Dominant nedärvning
- Recessiv nedärvning
- X-kromosombunden nedärvning

Utdrag

Kromosomerna:
Människan 46 kromosomer, 23 par
Par 1-22 kallas autosomala kromosomer
Par 23 är könskromosomerna, XX = kvinna, XY = man

En kromosom = en DNA-molekyl
DNA är arvsmassan i allt liv
Generna är sekvenser i DNA molekylen
DNA - Lång spiralvriden kedja – sockergrupp, fosfatgrupp, kvävebaser
Kvävebaser av 4 sorter Adenin, Tymin, Cytocin och Guanin
A basparar med T, C basparar med G

Generna:
Informationen finns i ordningsföljden av A, T, C och G. Det är dessa avsnitt i DNA som är själva generna.

Första steget vid översättning av en gen till ett protein kallas transkription  RNA
m-RNA Uracil (U) istället för Tymin (T)
RNA är enkelsträngat... Köp tillgång för att läsa mer

Genetik | Presentation

[0]
Inga användarrecensioner än.