Genetik | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • Inget betyg givet
 • 13
 • 3743
 • PDF

Genetik | Sammanfattning

En sammanfattning av en rad olika begrepp inom genetik och ärftlighetslära. Arbetet innehåller ett flertal olika bilder som illustrerar en rad processer inom DNA och genetik, som underlättar förståelsen för ämnet.

Innehåll

Genetik

- Historik
- Gener
- DNA & RNA
- Proteiner och Aminosyror
- Replikation – informationsöverföring till nya celler
- Proteinsyntes – styrning av den egna cellen
- Transkription – kopiering från DNA till RNA
- Translation – mRNA översätts till protein
- Reglering av genaktiviteten
- Epigenetik
- Histoner
- Mitos – celldelning
- Tillväxt och DNA-replikation
- Könlös förökning
- Könlig förökning
- Meios
- Könsbestämning
- Mutationer
- Genmutationer
- Orsaker till genmutationer
- Cellernas reparationsberedskap
- Virus
- Kromosommutationer
- Cancer
- Stamceller
- Kromosompar och olika gener
- Extra fakta
- Källa: Spira 1, Liber, 2011

Utdrag

Historik:
1869 hittade Friedrich Miescher ett nytt kemiskt ämne i levande organismer som varken var protein, kolhydrat eller lipid. Deoxiribonukleinsyra, DNA. 1928 visade experiment att värmedödande bakterier som orsakar lunginflammation avger ett ämne som kan göra bakterier farliga. Ämnet tål värme och k an därför inte vara ett protein, som tappar form och funktion vid hög temperatur. Den komplicerade molekylen kan lagra information och påverka ex. bakteriernas livsprocesser. James Watson och Francis Crick kunde reda ut DNA-molekylens struktur. Arbetet publicerades 1953, fick Nobelpris 1962. Fick hjälp av Rosalind Franklins och Maurice Wilkins studier över hur röntgenstrålar påverkas av DNA -molekylen.

Meios:
Utgånspunkten är en normal cell med diploid kromosomuppsättning, som har genomgått en DNA-replikation. Meiosen omfattar två celldelningar som bildar sammanlagt 4 haploida dotterceller. I den första delningen skiljs kromosomerna i ett kromosompar åt. I den andra delningen går de kvarvarande kromosomerna från att ha dubbel DNA-uppsättning (två systerkromatider), till att få enkel DNA-uppsättning, precis som under... Köp tillgång för att läsa mer

Genetik | Sammanfattning

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det var bra och jag fick mycket hjälp. Finns många sidor.
 • 2015-12-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra den hjälpte mig mycket speciellt i slutet
 • 2016-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  det va exakt det jag behövde! jätte bra!
 • 2015-11-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  texten var bra men kort