Genetik | Spira Biologi 1 | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 4
  • 1113
  • PDF

Frågor och svar: Genetik | Spira Biologi 1 | Instuderingsfrågor

Olika instuderingsfrågor om biologi, med utgångspunkt i läroboken Spira Biologi 1. Bl.a DNA hos schimpanser och människor, transgena organismer, samt recessiva och dominanta anlag lyfts fram.

Innehåll

1. Diskutera vad stamceller är och på vilket sätt dessa celler kan var till praktisk nytta för människor. Läs sid 77-80
2. Diskutera husdjursförädling, hur det genomförs och vilka för- och nackdelar det finns. Läs 61-66
3. Schimpanser och människor har samma DNA till 98,6 %. Trots att likheten i DNA är så stor finns tydliga skillnader. Hur kan man förklara det? Läs sid 24-33
4. Diskutera vad transgena organismer är, hur de är uppbyggda och om det finns några faror med att framställa dem. Ge några bra exempel på användningsområden. Läs sid 74-78
5. Hos katter dominerar kort hår över långt. En korthårig hankatt korsas med en långhårig persisk honkatt. Honan får åtta ungar, av vilka sex är korthåriga och två är långhåriga. Förklara resultatet! Avviker det från den teoretiska fördelningen? Läs sid 52-56

Utdrag

Husdjursförädling avser att frambringa nya rastyper, som bättre än de förutvarande motsvara människans fordringar. I det praktiska avelsarbetet användas gamla, beprövade förädlingsmetoder, som under senaste...

---

Diskutera vad transgena organismer är, hur de är uppbyggda och om det finns några faror med att framställa dem. Ge några bra exempel på användningsområden. Läs sid 74-78

Transgena organismer är exempel på genetiskt modifierade organismer (GMO). Man får minst en gen från en annan art och som därmed har fått nya egenskaper. Transgena organismer är uppbyggda av celler som man tagit från en önskad gen, man framställer en plasmid med den önskade genen infogad, och låter bakterier ta upp det.

Men risken med transgena organismer är att man inte i förhand vet konsekvenserna. Och GMO eller transgena organismer har visat negativa konsekvenser för vår natur, djur och människor. Man har exempelvis gjort en testkloning år 1996 på fåret Dolly, och uppmärksamheten kring detta berodde på att det rent principiellt också borde gå att klona människor. Men detta medförde genast både praktiska och moraliska problem, liksom skrämmande... Köp tillgång för att läsa mer

Genetik | Spira Biologi 1 | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.