Genetik | Stamceller | Sicklecellanemi | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • Inget betyg givet
  • 7
  • 3512
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Genetik | Stamceller | Sicklecellanemi | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete med fokus på genetik, som redogör för sjukdomen sicklecellanemi samt behandling med stamceller. Arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är genetik, hur fungerar det?
- Vad är mutationer, hur uppstå dessa? Vad finns det för följder av mutationer?
- Vad är stamceller?
- Hur kan man bota sicklecellanemi med hjälp av stamceller?

Innehåll

Genetik

- Grundläggande fakta om Genetik
- Hur uppstår mutationer?
- Vad finns det för följder av mutationer?
- Sicklecellanemi
- Vad är stamceller?
- Hur kan man bota sicklecellanemi med hjälp av stamceller?
- Diskussion och slutsatser
- Källor

Utdrag

Adulta Stamceller återfinns i vissa organ och vävnader hos vuxna individer och forskare har hittat dessa i bl.a. benmärg, hud och lever. Deras uppgift är att förnya och reparera skadade celler. En fördel med adulta stamceller är att dessa kan från den person som behöver transpaltion, detta minskar risken för avstötningsreaktioner, vilket innebär att immunförsvaret tror att transplationen är något främmande och vill därför stöta bort det. Nackdelen är dock att dessa stamceller... Köp tillgång för att läsa mer

Genetik | Stamceller | Sicklecellanemi | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2020-03-25
    Det är intressant arbeta, men det finns ingen namn på det jag vill gärna vet vem ha skrivit den