Genetiska begrepp | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 2
  • 635
  • PDF

Genetiska begrepp | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om olika genetiska begrepp.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Vad är cancer?
Beskriv vad en kromosom är?
Hur tillverkas proteiner i cellen?
Vad händer med kromosomerna när könscellerna bildas?
Hur kommer det sig att det blir ett visst kön på ett barn?
Vad påverkar egenskaper? (arv och miljö)
Vad är en mutation?
Vad menas med växt och djurförädling?
Vad menas med genmodifierade växter och djur eller transgena organismer?
Vad är transgena djur?
Vad är en stamcell?
Vad menar man med pluripotent och multipotent?

Utdrag

Vad är cancer?
Cancer är en dödlig sjukdom. Den orsakas av att vissa celler börjar dela på sig i okontrollerade former. Då bildas tumörer som skadar friska celler som är närliggande. Det kan vara svårt att först upptäcka, men det är viktigt att göra det. Annars sprider sig sjukdomen vidare till andra celler genom dottertumörer. Cancer kan man få av t.ex Uv-ljus från solen, rökning, kemikalier.

Beskriv vad en kromosom är?
Kromosom är en struktur som finns i våra celler (cellkärnorna). Kromosomen innehåller en lång tråd av DNA-molikyler, alltså där finns hela eller delar av din arvsmassa (gener). I cellkärnan finns det 23 kromosompar, alltså 46 stycken kromosomer sammanlagt.

Hur tillverkas proteiner i cellen?
Enzymer är specifika proteiner som påskyndar kemiska reaktioner ... Köp tillgång för att läsa mer

Genetiska begrepp | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.