Genmodifierad mat | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 2
 • 1065
 • PDF

Genmodifierad mat | Argumenterande text

En argumenterande text emot genmodifierad mat, där eleven även redogör för vad GMO är och hur man går tillväga för att genmodifiera organismer. Därefter följer ett flertal argument mot genmodifiering som bl.a. lyfter fram vilka konsekvenser GMO kan ha för natur och människa.

Innehåll

- Den verkliga sanningen om genmodifierad mat
- Källförteckning

Utdrag

För det första har kemikalieföretag köpt upp förädlingsföretagen som har makt över vilka genmanipuleringar som ska ske. Ett av världens största kemikalieföretag Monsanto kontrollerar hela 90% av världens GMO-utsäde (greenpeace.se). Följden blir att majoriteten av genmanipuleringarna som sker är gynnsamma för besprutningsmedel vilket då företaget tjänar på. Kemikalier är inte bra för varken människan eller naturen. Exempelvis visar en studie gjord av Robert Bellé, professor vid Frankrikes nationella centrum för vetenskaplig forskning, att Round-up kan framkalla det första stegen som leder till cancer. Round up tillverkas av Monsanto och är världens vanligaste... Köp tillgång för att läsa mer

Genmodifierad mat | Argumenterande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ..................................................
 • 2015-08-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  en bra uppsats om genmodifiering
 • 2015-05-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  asuepr bra asijkdljeoirejokhhlk