Genom | Gener | Molekylär biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • A
 • 6
 • 2344
 • PDF

Inlämningsuppgift: Genom | Gener | Molekylär biologi

En fördjupande text i dagboksform, där eleven beskriver molekylär biologi, genomet och gener. Fokus ligger bland annat på eukaryoter, kromosomer, DNA-molekyler, nykletiden och RNA.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Roligt att läsa, väldigt bra liknelser och bra reflektion.

Elevens kommentar

Skriva den som en riktigt examinationsuppgift/uppsats istället för en form av en dagbok.

Innehåll

- Genom
- Vad består en kromosom av?
- Vad är en DNA-molekyl?
- Nykletiden, vad är det?
- Gen
- DNA är inte den enda nukleinsyran
- Så bildas RNA
- Translation
- Föreställ dig att du är en designer

Utdrag

"Kromosomer finns i cellkärnan. Nästan hela vårt genom är uppdelat i 23 par kromosomer, 46 stycken. Vi kallar dessa för homologa kromosompar. Detta innebär att det finns ungefär samma sekvenser av gener, dem är relativt lika varandra. Man säger par då ena kommer från mamman och den andra från pappan. Det finns i nästan varenda cell i vår kropp, (förutom rödblodkroppar som saknar cellkärna).

Vad består en kromosom av?
Ju, en kromosom består av en Dna-molekyl och proteiner. Denna dna-molekyl är enorm och för att få plats är den snurrad runt proteinerna, även så kallade histoner. Detta gör att storleken blir mindre men även att det blir tätare. I början är det dock ganska svagt och inte alls tätt mellan histoner och dna-molekylen, sedan blir det allt tätare och det vrids dit och hit för att till slut bilda en tät spiral."... Köp tillgång för att läsa mer

Genom | Gener | Molekylär biologi

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-26
  edfegsegseg segs egs egs g esgsge
 • 2015-12-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaa