Genteknik | Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi A
 • VG
 • 3
 • 1123
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Genteknik | Biologi A

En fördjupningsuppgift i Biologi A, där eleven redogör för genteknik: DNA, analystekniker och filmreflektion, samt egna åsikter kring användningen av genteknik idag. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra analys.

Utdrag

"DNA innehåller all information som krävs för att koordinera alla kroppens funktioner. Med hjälp av olika DNA-analyser kan man få reda på om personen till exempel lider av någon sjukdom, vad personen har för genetiskt ursprung eller vilka personens olika ärfliga egenskaper är. För att man sedan ska kunna ta del av denna information behöver man använda olika verktyg till sin hjälp.

Eftersom DNA-molekylen är en ganska så stor molekyl behöver man dela upp den i mindre bitar som kallas för fragment. Detta gör man med hjälp av restriktionsenzymer som från början kommer ifrån bakterier som använder enzymerna till att oskaddliggöra främmande DNA. Enzymerna känner igen och skär av DNA i speciella sekvenser och sedan fogar ett annat enzym, ligaser, ihop fragmenten. Ett tredje enzym är DNA-polymeras som används till att bygga upp DNA-kedjor från nukleotider. För att kunna göra detta används framförallt två metoder i dagens genteknik och de är PCR-metoden (Polymerase Chain Reaction) och Gelelektrofores-metoden."... Köp tillgång för att läsa mer

Genteknik | Biologi A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-26
  Väldigt utförlig men något simpelt språk
 • 2014-09-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jag tycker detta var en jätte bra uppsats.