Genteknik | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Biologi A
 • A
 • 4
 • 1686
 • PDF

Diskuterande Text: Genteknik | Diskussion

En längre, diskuterande text kring genteknik, dess användningsområden och hur långt man egentligen kan försvara användningen av genteknik. Fokus ligger bland annat på genernas integritet, att designa barn, kloning och människovärde.

Innehåll

- Inledning
- Genernas integritet
- Företagens pengar
- Designa dina egna barn
- Kloning
- Människovärde
- Avslutning
- Källförteckning

Utdrag

"Inledning: En rätt så vanlig invändning mot gentekniken är den att det är ”emot naturens ordning”. Det är alltså något som spontant inte skulle kunna ske i naturen. De människor som säger så här verkar dock inte se längre än vad näsan når då våra traditionella kulturväxter och husdjur inte heller har uppstått spontant i naturen. Dessa är båda konsekvenser av människans vilja att förändra omgivningen till hennes eget bästa. En pudel eller ett Cox Orange-äpple är lika ”onaturliga” som en genmodifierad sockerbeta eller en så kallad onkomus – en musstam som fått mänskliga cancergener och som därför är användbar vid cancerforskning. All teknik som omger oss – bilar, telefoner, lantbruk, sjukvård – innebär förändringar i naturen som spontant inte skulle ha skett.

Hur långt kan vi egentligen gå med genteknik? Kan vi till slut kunna föröka oss helt utan vår, idag, vanliga fortplantningsmetod? Det finns flera etiska frågor som vi, i ett demokratiskt samhälle, till slut helt enkelt måste ta ställning till. Jag kommer att gå igenom en del av dem, och hoppas på att du sedan har tillräckligt mycket kött på benen för att själv kunna bilda dig en uppfattning kring genteknikens alla möjligheter."... Köp tillgång för att läsa mer

Genteknik | Diskussion

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mkt bra, bra innehåll , bra struktur . gav mig mycket hjälp i mitt egna arbete.
 • 2015-05-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra, strukturerad och informativ! Bra inspiration till eget!
 • 2017-01-29
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jag fick verkligen den hjälp jag behövde
 • 2016-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm