Genteknik: Embryoanalys | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • B
  • 4
  • 1491
  • PDF

Genteknik: Embryoanalys | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om genteknik, med fokus på embryoanalys. Uppgiften beskriver vad genteknik är och hur den går till samt diskuterar genetisk manipulation av embryon utifrån en etisk utgångspunkt.

Innehåll

Genteknik- inlämningsuppgift med etiska perspektiv

1. Inledning:
• Bakgrund och syfte
2. Avhandling:
• Hur fungerar tekniken (existerande eller under utveckling)?
• Vad kan denna teknik användas till?
• Vilka problem (etiska, medicinska, lagtekniska) kan denna teknik ge upphov till?
3. Diskussion:
• Nutida och framtida användningsområden?
• Etiska ställningstaganden?
4. Källförteckning

Utdrag

Embryoanalys är en teknik som idag existerar och som man vill förbättra ännu mer. Tidigare har mänskligheten aldrig varit kapabla till att ha makten över vår fortplantning. Man har förlitat sig på att arvsanlagen bestämts utav alltifrån högre makter till slumpens tillgjordheter och detta har föräldrar varit nöjda och tacksamma med. Idag ser det däremot verkligen annorlunda ut. Vi kan gå in och avgöra om vi vill ha en tjej eller kille, styra genuppsättningen och i framtiden kommer vi kanske till och med att behärska detaljer som exempelvis sannolikheten för... Köp tillgång för att läsa mer

Genteknik: Embryoanalys | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.