Genteknik och Etik | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Naturkunskap A
 • C
 • 2
 • 831
 • PDF

Genteknik och Etik | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i Naturkunskap A, där eleven undersöker genteknik ur ett etiskt perspektiv. Fokus ligger bland annat på genmodifierad mat, vem som har tillgång till information om en individs gener, gentester inom sjukvården, stamceller för att bota sjukdomar samt kloning av människor.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Till övervägande del utförligt och välgrundade resonemang.

Elevens kommentar

Fick högsta betyget (C var det högsta man kunde få). För att förbättra texten kan man skriva mer under rubriken "Vems är generna?", och gå in mer på medicinsk forskning och tillgång till genetiskt material från patienter.

Innehåll

GENTEKNIK OCH ETIK
- Genteknik och tredje världen
- Etik
- Vems är generna?
- Genmodifiering
- Stamceller
- Kloning

Utdrag

"Genmodifiering;

Kan gentesterna urarta till att vi aktivt hindrar människor med sjukdomsgener att fortplanta sig? Eller är det vår skyldighet mot kommande generationer att använda våra tekniska kunskaper fullt ut för att få en friskare framtid kanske. Om det är en ärftlig dödlig sjukdom är denna teknik ett mycket bra alternativ till att rädda och förbättra liv. Över 4000 ärftliga sjukdommar som ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Genteknik och Etik | Inlämningsuppgift

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra inledning som väckte intressanta frågeställningar som man hade velat få svar på. Inspirerade mig väldigt mycket till att fortsätta på min skrivning av texten. Kunde även gått in på andra saker så att en hade fått en helhets uppfattning.
 • 2015-05-04
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Rätt så kort men innehöll bra grundläggande fakta om etiska frågor angående genteknik
 • 2015-11-21
  Bra beskrivning...........
 • 2015-09-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra skrivit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!