Genteknik | GMO | Kloning | Designa barn | Stamceller | Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi A
 • C
 • 5
 • 1318
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Genteknik | GMO | Kloning | Designa barn | Stamceller | Biologi A

En längre fördjupningsuppgift i Biologi A som undersöker fyra aktuella former av genteknik: GMO (genetiskt modifierade organismer), kloning, designa barn och stamceller. Eleven diskuterar bland annat deras användningsområden, fördelar och nackdelar.

Lärarens kommentar

Bra! Innehåller allt det viktiga på ett nyanserat sätt.

Elevens kommentar

Fler perspektiv.

Innehåll

- GMO: genetiskt modifierade organismer
- Kloning
- Varför vill man klona vuxna djur?
- Designa barn
- Stamceller
- Referenslista

Utdrag

"Designa barn:
Tidigare har föräldrar fått tacksamt ta emot vad som erbjöds från Gud. Nu har man för första gången i mänsklighetens historia makten över sin egen fortplantning. Nu kan man designa sina egna barn, gå in och styra och välja i barnets egenskaper. Man väljer helt enkelt att ta bort eller lägga till gener hos ett foster. Vad är detta till nytta egentligen?

Man vet rättare sagt aldrig till vilket syfte detta kommer att användas i framtiden. Forskare menar att man skulle kunna välja bort gener som orsaker ärftliga sjukdomar liksom cancer, hjärtinfarkt och reumatism. Andra gener som man också hade tänkt sig välja bort är gener som ökar risken för alkoholism precis som det finns gener som ger ökad risk för att barnet ska ha svårt att koncentrera sig. De tankarna är ju ändå positiva!

Men om vi nu tänker från en negativ perspektiv, vad ser vi då? Jo, Hitler ville att alla ska vara blonda, blåögda och snygga, är inte detta nästan samma grej?"... Köp tillgång för att läsa mer

Genteknik | GMO | Kloning | Designa barn | Stamceller | Biologi A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Innehöll inte riktigt det jag tänkt mig.
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag tyckte om svaret om att designa barn
 • 2015-04-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaa

Material relaterade till Genteknik | GMO | Kloning | Designa barn | Stamceller | Biologi A.