Genteknik: Gyllene riset, kloning och stamceller

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • C
  • 4
  • 1334
  • PDF

Fördjupningsuppgift, Utredande text: Genteknik: Gyllene riset, kloning och stamceller

En utredande fördjupningsuppgift om olika områden inom genteknik. Eleven redogör för vad GMO innebär samt vad som kännetecknar "gyllene riset" och även kloning och stamcellsforskning förklaras. Eleven berättar även om vad hen anser om användandet av de olika teknikerna.

Elevens kommentar

Maxbetyget var C.

Innehåll

-GMO - Genetiskt modifierade organismer
- Gyllene riset
- Kloning
- Stamceller
- Källor

Utdrag

Kloning av vuxna djur går ut på följande: Man tar en kroppscell från det djur man vill klona. ur den tar man fram cellkärnan där alla gener ligger, sedan tar man ett obefruktat ägg från en hona. Detta ägget opererar man bort cellkärnan. Sedan för man in de klonade djurets cellkärna i ägget. När man gjort det läggs det i en skål med näringsämnen så den kan utvecklas till ett embryo. Därefter planteras det in i en livsmoder hos en fostermoder och sedan utvecklas det vidare tills det är... Köp tillgång för att läsa mer

Genteknik: Gyllene riset, kloning och stamceller

[0]
Inga användarrecensioner än.